ما به کجا میرویم


نمیدانم از کجا باید شروع کنم از درسهایی که علیرقم دوره آنها باز هم مجبورم مروری دیگر داشته باشم مرور فارغ از لذت ، باورت میشود در این چهار ترم به اندازه 12 سال تحصیلم از درس متنفر شدم از اینکه تمام تصوراتم از دانشگاه یک شبه بر باد رفت و اینکه دارم به یک کامپیوتر تبدیل میشوم فقط یک سری مطالب حفظی که معلوم نیست به چه درد خواهد خورد و در میان این جمع به اصطلاح درسخوان چون یک کم مفهومی تر میخوانم بیشتر این حفظیات دوام دارد اما چه فایده که ماحصل این زحمت را در نمرات پایان ترم نمیبینم مثل آدمی که در پایان ترم با وجود آمادگی بسیار به سئوالات با بی دقتی زیاد جواب میدهد
باور کن خسته شدم از اینکه در دانشگاه هم مثل مدرسه معیار همان یک نمره پایان ترم است و اینکه من نمیتوانم این بار ادای همان کامپیوتر را در آورم راستش برای 12 سال برنامه ریزی شده بودم و حالا دلم میخواهد بفهمم بپرسم تحقیق کنم و نترسم که از دروس مصوبه آموزش عالی عقب میافتم ، انگار فهم این مساله خیلی دشوار شده نمیدانم بدجوری بهم ریخته ام ،

/ 2 نظر / 8 بازدید
سکرتر

اميدوارم بودم اوضاع در دانشگاه بهتر باشه تا مدرسه... ولی کم کم منم دارم به همين نتيجه می رسم...

Aireza

من شخصا به اين نتيجه رسيدم که اگر کسی ليسانس شيمی را ۸ ترم تمام کند. کم سواد است!!!! ولی اگر ۱۰ ترم تمام بکنی و در کنار درست چند تا کار بدرد بخور بکنی اين حس در شما از بين ميرود بزودی يک مقايسه از آموزش در مدرسه و دانشگاه در وبلاگم خواهم گذاشت