عید مبارک

عید سعید فطر بر همه مبارک امیدوارم از این ماه پر برکت حداکثر استفاده را برده باشید من که فعلا بخاطر امتحان تجزیه ۲ در قرنطینه هستم و امشب یواشکی پای دستگاه اومدم تا کارهایم را انجام بدم آنهم بخاطر یه نمودار آز معدنی که با اکسل کشیدم خلاصه پا روی وجدانم گذاشتم
نا وجدان درد نگرفتم فعلا خداحافظ
التماس دعا آنهم از نوع شدیدش.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سکرتر

ديــــــــــــــــــــــــــــگه گمش نمی کنم...