یک پیام برای شیمیدانها


نظر به اینکه شیمیدانهای جوان اقدام به تاسیس یک گروه اینترنتی نموده اند پیشنهاد میشود جهت ارتقای سطح کاری و اطلاعاتی اعضا ،گروههای تحقیقاتی هم ایجاد گردد و اعضای گروه در موارد مختلف با هم به تحقیق بپردازند آنهم به صورت اینترنتی که تصور میکنم در نوع خودش جالب باشد چون هم از منابع دانشگاهی و هم اینترنتی میتوان به طور همزمان بهره برد و ضمن آنکه این تبادل اطلاعات هم میتواند باعث افزایش آگاهی در زمینه های مختلف گردد .2- اختصاص یک صفحه به اخبار گروه و نتایج تحقیقات که میتواند انگیزه بیشتری را ایجاد کند ،میتواند یک ابتکار دیگری به شمار آید
راستش من مدت کوتاهی است که با جمع شیمیست های جوان آشنا شدم و بدون اغراق در این مدت کوتاه چیزهای بسیاری از آنها یاد گرفتم ، صفحات خوبی را به اطلاع رسانی اختصاص دادند ، میدانم که دغدغه همه آنها شناساندن این علم کهن به دیگران است و خدمت به کشور ، برای همین آرزو میکنم که در راه رسیدن به اهدافشان موفق باشند

/ 0 نظر / 7 بازدید